สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS

ขอเชิญประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีข้อราชการจะเเจ้งให้ทราบเเละปรึกษาหารือ (เพิ่มเติม…) read more

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ (เพิ่มเติม…) read more

เวรรักษาการณ์(กลางวัน) เดือน พฤษภาคม 2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการเเต่งตั้งบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ปนะจำเดือน พฤษภาคม 2562 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศเเจ้งการเลื่อน กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และการประชุมผู้ปกครอง ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งระดับ ปวช. และปวส. (เพิ่มเติม…) read more

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 *** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** (เพิ่มเติม…) read more

ขยายเวลารับสมัคร นศ. ประเภทโควตา ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 มกราคม 2562 (เพิ่มเติม…) read more

เผยแพร่ผลงาน/วิจัย เอกสารดาวน์โหลด


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด