1 / 3
2 / 3
3 / 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลในปี 2561 เป็นต้นมา สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์เก่า

เข้าสู่เว็บไซต์ เก่า (Websited) เข้าสู่เว็บไซต์ ใหม่ (New Website)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ (045)255047, (045)240577 หมายเลขโทรสาร (045)240576
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mail@utc.ac.th. | Design by : @Panyawatn