คำสั่งเเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนสิงหาคม (ภาคกลางวัน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม ภาคกลางวัน

Read more

บันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา NBT

ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร บันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทางช่อง NBT อุบลราชธานี ในช่วงเวลา

Read more

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ/1-2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 Download คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ-ตรวจสุขภาพ1-2560

Read more

วันภาษาไทยแห่งชาติเเละวันสุนทรภู่

หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความยินดีขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกฯ หัวหน้างานฯ

Read more

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

Read more