ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562/1 (นักเรียนที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562/1 (นักเรียนที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 อากาศยาน

Read more

ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562

ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562 สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ ใบลงทะเบียน 1.ปวส.2สชย.ทวิ 2.ปวส.2สชผ.กลุ่ม1-10ม.6 3.ปวส.2สชผ.ทวิ 4.ปวส.2สชฟ.ทวิ 5.ปวส.2สชอ.ทวิ 6.ปวส.2โทร.ทวิ 7.ปวส.2สชส.ทวิ 8.ปวส.2โยธา.ทวิ ปวช.3

Read more

รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม……รับสมัคร ป.ตรี

Read more