ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2561

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานงานในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม……รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม……รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

Read more

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม… ปฐมนิเทศฝึกงาน 1/2562

Read more

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more