ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

Read more

แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่งานประกันคุณภาพฯ แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 61)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ ดาวน์โหลดคลิ๊ก >>>> img-181025163046

Read more

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (อศจ.อุบลราชธานี)

  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เกณฑ์กติกาประเภทวิชาพพณิชยกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เกณฑ์กติกาประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

Read more