ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562/1 (นักเรียนที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562/1 (นักเรียนที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 อากาศยาน

Read more

ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562

ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562 สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ ใบลงทะเบียน 1.ปวส.2สชย.ทวิ 2.ปวส.2สชผ.กลุ่ม1-10ม.6 3.ปวส.2สชผ.ทวิ 4.ปวส.2สชฟ.ทวิ 5.ปวส.2สชอ.ทวิ 6.ปวส.2โทร.ทวิ 7.ปวส.2สชส.ทวิ 8.ปวส.2โยธา.ทวิ ปวช.3

Read more

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม… ปฐมนิเทศฝึกงาน 1/2562

Read more

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more

ประกาศ “ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2562”

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2562 ตั้งเเต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 นี้ ประกาศ การเปิดสอนภาคฤดูร้อน 2561 ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อนได้ที่  >>>   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

Read more