ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น เวลา วันที่ เดือน ปี หมายเหตุ ปวช.1 07.30 – 16.00 น. 9 พฤษภาคม 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วท.อุบลราชธานี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วท.อุบลราชธานี 2561 ดาว์นโหลดประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

Read more

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม (รอบสุดท้าย)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เพิ่มเติม (รอบสุดท้าย) สมัครและมอบตัว ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในวันที่ วันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 วันเวลาราชการ ดาวน์โหลดประกาศ

Read more

รายงานนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนคะเเนนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ตามที่ฝ่ายวิชาการ (งานวัดผลเเละประเมินผล) ได้ขออนุมัติเเละประกาศผลการเรียนไปแล้วนั้น ขอรายงานผลการเรียน คะเเนนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more