เผยแพร่ผลงานฯ อ.พนิดา องค์สวัสดิ์ (คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พนิดา องค์สวัสดิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1 (รหัสวิชา 2000-1403) ดาวน์โหลด Download

Read more

เผยแพร่ผลงานฯ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและเป็นผลงานทางวิชาการเพิื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Download เอกสาร

Read more

เผยเเพร่โครงงานวิทยาศาสตร์-2560

เผยเเพร่โครงงานวิทยาศาสตร์-2560 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลการศึกษาหาอัตราที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นมะพร้าวจากใบกรุงเขมากลิ่นใบเตย

Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.อรทัย ซาเสน (เอกสารประกอบการสอน 3000-1302)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๓๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Read more