ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสถานีทดสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน12สถานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสถานีทดสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(2ชั้น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(2ชั้น)

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

Read more