ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบล

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา 2.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 อัตรา 3.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา 4.แผนกสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7  – 14 พฤศจิกายน

Read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ 1.เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่งานบุคลากร

Read more