รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒ ทำการสอบสมรรถนะส่วนที่ ๑ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย ชั้น ๒

ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ