ข้อมูลของสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลาชธานี ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 5  ถนน เเจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045 255047 , 04524057
โทรสาร : 045240576
อีเมล : utcubon@hotmail.com 

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

Download ข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์+พันธกิจฯ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี