เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาการใช้น้ำหมักชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อบำบัดน้ำทิ้ง และลดกลิ่นเหม็น

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาการใช้น้ำหมักชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อบำบัดน้ำทิ้ง และลดกลิ่นเหม็น

ดาวน์โหลดไฟล์>>>>>23071800