ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

1.เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี