รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา

2.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 อัตรา

3.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา

4.แผนกสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7  – 14 พฤศจิกายน 2561 ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู