ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และการประชุมในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ในสถานศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๖๐ คน ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี