ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(คลิกดาวน์โหลดไฟล์และรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 1-4 )

1.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ(ปริญญาตรี)

2.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวส.(ทวิภาคี)

3.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวส.(ม.6)

4. ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวช.

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวส. มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30

ระดับ ปวช. มอบตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30

*** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ******

*** สำหรับ สาขาวิชา ช่างอากาศยาน ให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 ที่ อาคาร 6 ชั้น 3 (ประกาศผลวันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 )***