พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

*************นักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 หมดสิทธิ์ขึ้นรับมอบในวันจริง*************