กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ปฐมนิเทศฝึกงาน 1/2562