รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานงานในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม……รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ