วันภาษาไทยแห่งชาติเเละวันสุนทรภู่

หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความยินดีขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกฯ หัวหน้างานฯ คณะครูและบุคลากรฯ เจ้าหน้าที่ฯ และนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นเกียรติในงาน“วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่”ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี