บันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา NBT

ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร บันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทางช่อง NBT อุบลราชธานี ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี