ปฎิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีปฎิญาณตน ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี