ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(2ชั้น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(2ชั้น)

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกาวราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ยกเลิกประกาศ ประกาวราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

Read more

ร่างประกาศประกวดราคราซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ร่างประกาศประกวดราคราซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้อฃปฏิบัติการควบคุม ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more