รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม……รับสมัคร ป.ตรี

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม……รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

Read more

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (สอบเข้า) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผลการคัดเลือกระดับปวส.(ม.6) ผลการคัดเลือกระดับ ปวส.(ทวิภาคี) ผลการคัดเลือกระดับ ปวช.

Read more

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ 2562

Read more