ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562

ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562 สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ ใบลงทะเบียน 1.ปวส.2สชย.ทวิ 2.ปวส.2สชผ.กลุ่ม1-10ม.6 3.ปวส.2สชผ.ทวิ 4.ปวส.2สชฟ.ทวิ 5.ปวส.2สชอ.ทวิ 6.ปวส.2โทร.ทวิ 7.ปวส.2สชส.ทวิ 8.ปวส.2โยธา.ทวิ ปวช.3

Read more

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดการจัดปฐมนิเทศ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม… ปฐมนิเทศฝึกงาน 1/2562

Read more

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 (1) ปวช.-2-2561 (1) ปวช.-3-2561 (1) ปวส.-1-2561 (1) ปวส.-2-2561 (1)  

Read more

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 ปวช.-2-2561 ปวช.-3-2561 ปวส.-1-2561 ปวส.-2-2561

Read more