การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศ สอศ เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ข้อกำหนดกติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน แบบรายงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Banphaeng 9 Aug 2018 update  

Read more

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

แบบเสนอโครงการวิจัย ว-สอศ.1 (Research Project)

เเบบเสนอโครงการวิจัย ว-สอศ.1      ดาวน์โหลด คู่มือเขียนเเบบเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ.1    ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดทั้งหมด

Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงใบสมัครกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงใบสมัครกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

Read more